ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านสัญญาณวิทยุ (RF)

RF

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency (RF) (เหมาะสำหรับหมู่บ้านจัดสรร) การทำงานของ Drago AMR System ด้วยเทคโนโลยี RF นี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร หรือสำนักงานประปาท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น โดยอุปกรณ์มาตรวัดน้ำแบบอิเลคทรอนิคส์ Drago E-Meter รุ่น Radio Frequency (RF) จะทำงานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) เพียงแค่เดินผ่าน, ขี่จักรยานผ่าน หรือขับรถผ่าน Drago E-Meter รุ่น Radio Frequency (RF) จะทำการส่งข้อมูลการใช้น้ำเข้ามายังคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ซึ่งมีโปรแกรมปฏิบัติการ Drago Meter Reading System คอยทำหน้าที่จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลเพื่อออกเอกสารสำหรับแจ้งหนี้ หรือรับชำระเงินได้ทันที

 


 

Joomla templates by Joomlashine