ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านสายสัญญาณ (MBUS)

MBUS MBUS1
MBUS2 การสื่อสารผ่านสายสัญญาณ (เหมาะสำหรับ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารเดี่ยว) ระบบ Drago AMR (Automatic Meter Reading) สามารถรับ-ส่งข้อมูลการใช้น้ำ และไฟฟ้า จากมารตวัดน้ำอิเลคทรอนิคส์ (Drago E-Meter) และมาตรวัำดไฟฟ้าแบบอิเลคทรอนิคส์ (Watt Hour Meter) โดยทำการสื่อสารข้อมูลผ่านสายสัญญาณ MBUS ที่ติดตั้งเชื่อมต่อจากมาตรวัดน้ำ-ไฟฟ้า แบบอิเลคทรอนิคส์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ดังนั้นผู้ประกอบการ หรือสำนักงานนิติบุคคลจึงสามารถนำข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้ามาเพื่อบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งการออกเอกสารจัดเก็บหนี้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ

 


 

Joomla templates by Joomlashine