ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)

GPRS

การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (เหมาะสำหรับกลุ่มอาคาร หรือกลุ่มธุรกิจ) ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาคารไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีหลายๆ อาคารในพื้นที่เดียวกัน หรือมีหลายอาคารในต่างพื้นที่กัน หรือแม้กระทั่งธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทในต่างจังหวัด ก็สามารถ Monitor ข้อมูลจากห้อง Control หรือสำนักงานเพียงแห่งเดียวได้ ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายของ Drago AMR System สามารถรับส่งข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้าจากมาตรวัดน้ำ-ไฟฟ้า แบบอิเลคทรอนิคส์ในแต่ละอาคารส่งผ่านข้อมูลด้วยเครือข่าย GPRS หรือ WI-FI เข้ามาบริหารจัดการที่สำนักงานใหญ่ หรือห้อง Control ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนดำเนินการเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำ-ไฟฟ้าในแต่ละอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 


 

Joomla templates by Joomlashine