ระบบการทำงานของ Drago AMRTM System  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบคือ

  1. ระบบการทำงานผ่านสายสัญญาณ (Cable)
  2. ระบบการทำงานผ่านสัญญาณวิทยุ (RF)
  3. ระบบการทำงานผ่านระบบเครือข่าย (Network)

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และความสะดวกได้

 


 

ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านสายสัญญาณ (MBUS)

MBUS MBUS1
MBUS2 การสื่อสารผ่านสายสัญญาณ (เหมาะสำหรับ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารเดี่ยว) ระบบ Drago AMR (Automatic Meter Reading) สามารถรับ-ส่งข้อมูลการใช้น้ำ และไฟฟ้า จากมารตวัดน้ำอิเลคทรอนิคส์ (Drago E-Meter) และมาตรวัำดไฟฟ้าแบบอิเลคทรอนิคส์ (Watt Hour Meter) โดยทำการสื่อสารข้อมูลผ่านสายสัญญาณ MBUS ที่ติดตั้งเชื่อมต่อจากมาตรวัดน้ำ-ไฟฟ้า แบบอิเลคทรอนิคส์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ดังนั้นผู้ประกอบการ หรือสำนักงานนิติบุคคลจึงสามารถนำข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้ามาเพื่อบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งการออกเอกสารจัดเก็บหนี้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ

 


 

ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านสัญญาณวิทยุ (RF)

RF

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency (RF) (เหมาะสำหรับหมู่บ้านจัดสรร) การทำงานของ Drago AMR System ด้วยเทคโนโลยี RF นี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร หรือสำนักงานประปาท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น โดยอุปกรณ์มาตรวัดน้ำแบบอิเลคทรอนิคส์ Drago E-Meter รุ่น Radio Frequency (RF) จะทำงานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) เพียงแค่เดินผ่าน, ขี่จักรยานผ่าน หรือขับรถผ่าน Drago E-Meter รุ่น Radio Frequency (RF) จะทำการส่งข้อมูลการใช้น้ำเข้ามายังคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ซึ่งมีโปรแกรมปฏิบัติการ Drago Meter Reading System คอยทำหน้าที่จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลเพื่อออกเอกสารสำหรับแจ้งหนี้ หรือรับชำระเงินได้ทันที

 


 

ผังการทำงานของระบบการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)

GPRS

การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (เหมาะสำหรับกลุ่มอาคาร หรือกลุ่มธุรกิจ) ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาคารไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีหลายๆ อาคารในพื้นที่เดียวกัน หรือมีหลายอาคารในต่างพื้นที่กัน หรือแม้กระทั่งธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทในต่างจังหวัด ก็สามารถ Monitor ข้อมูลจากห้อง Control หรือสำนักงานเพียงแห่งเดียวได้ ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายของ Drago AMR System สามารถรับส่งข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้าจากมาตรวัดน้ำ-ไฟฟ้า แบบอิเลคทรอนิคส์ในแต่ละอาคารส่งผ่านข้อมูลด้วยเครือข่าย GPRS หรือ WI-FI เข้ามาบริหารจัดการที่สำนักงานใหญ่ หรือห้อง Control ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนดำเนินการเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำ-ไฟฟ้าในแต่ละอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 


 

Joomla templates by Joomlashine