Watt Hour Meter          Watt Hour Meter เป็นมาตรวัดไฟชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถทำการอ่านข้อมูลปริมาณการใช้ไฟได้แบบอิเล็กทรอนิกส์
Joomla templates by Joomlashine