Drago E-meter           Drago E-meterTM ซึ่งเป็นมาตรวัดน้ำชนิดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Water Meter ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถทำการอ่านข้อมูลปริมาณการใช้น้ำได้แบบอิเล็กทรอนิกส์
Joomla templates by Joomlashine